idi na srpski

SR

go to English

EN

visit us on FaceBook

check out our LinkedIn

News

» 18.04.14

Ploteri na popustu!!!

» 14.11.13

Roland SE Award

Olymp Electronic / News / Roland to PromotionTrade Exhibition 2014
10.01.14

Roland to PromotionTrade Exhibition 2014

Roland još jednom potvr?uje svoju prisutnost u ?etrnaestom izdanju za promociju trgovine u 2014 , u izlog personalizacije, koji ?e se održati u Fiera Milano City 22-24 januar 2014 godine.
Roland u okviru svog prostora ?e ponuditi sve svoj glavni grafi?ki hardver za prilago?ene objekte, gadgete, ode?u i više, sa puno primeraka aplikacija koji su Vam dostupni.

Prilago?avanje objekata i gadgete?
Ne brinite! Mi ?emo pružiti posetiocima novi ure?aj VersaUV LEF-20 koji omogu?ava izravan ispis više tipova objekata.

Personalizacija odje?e?
Kater GX-24 ?e dati Vam omogu?iti da doživite ceo proces prilago?avanja ode?e, od pripreme datoteke, rezanje termo-prenosivih medija koje ?ete termo putem aplicirati na razne predmete.
Veliki prostor ?e biti posve?en rešenjima print & cut , kako u modelu desktop VersaSTUDIO BN-20 , koji su u velikom formatu s VersaCAMM SP-300i i novi VersaCAMM VS-540i .

Sa ure?ajima EGX-350 i Metaza MPX-90 , možete raditi na razli?itim materijalima, od metala do drveta, stvaraju?i reljefe i prestižne gravure.

Podru?je Personalizovane Tehnologije
Roland ?e tako?e biti prisutan u Personalization Technology Area, sa radionicama koje kombinuju tehnologiju i kreativnost za prilagodbu.
Zajedno sa našim Master Roland :
Nicola Landoni
Renato Galbiati
Alessandro Spaziani
Andrea De Monte
Radionice ?e objasniti kako je proces pojednostavljivanja i fleksibilnost Roland tehnologije može dovesti primenu aplikacija izvan okvira mašte.

Ideje u?esnika ?e se se spojiti sa tehni?kim veštinama i zanatlija tehnološki Roland stvoriti trenutke u?enja i prakti?ne spoznaje da vide u centru kombinaciji korištenja Roland ure?aja i šire.

PTE AWARD 2014.
Tehnološki Artisans spremna za testiranje svoju kreativnost? Zatim ugrijati Roland! U PromotionTrade Izložba 2014 italijanske i evropske izlog posve?en objekta i promotivni poslovni pokloni, održava u organizaciji nagrade “PTE NAGRADA -. prilago?avanje na ekranu”

Konkurs je otvoren za sve u?esnike XIV izdanje PTE koja ?e se održati u Hali 1 Fiera Milano City , od 22-24 januar 2014 godine.
Tu ?e biti dva dela takmi?enja: jedan posve?en prilago?avanje proizvoda od pamuka , a drugi za personalizaciju gadgete i poklona.

« News