idi na srpski

SR

go to English

EN

visit us on FaceBook

check out our LinkedIn

Roland Print Studio

Roland Print Studio

Roland Print Studio

Roland DG predstavlja Evropi svoj novi Roland print studio, mo?ni i uzbudljivi novi RIP i softver za kontrolu štampe, za Mac OS X. Ovakvo rešenje nudi znatno više od obi?nog RIP i dostupan je na Rolandovim štampa?ima, printer-katerima i samim katerima.
U paketu sa ?itavim nizom karakteristika koje štede vreme i pove?avaju efikasnost, a po veoma pristupa?noj ceni, Rolandprintstudio omogu?ava korisnicima Mac OS X da brzo i lako kontrolišu proces štampanja.
U središtu Roland print studio softvera je Adobe PDF Print Engine, koji izvodi ilustarcije koriste?i poznatu Adobe funkcionalnost, omogu?uju?i korisnicima da rade brzo i ta?no tokom celog RIP-Print-Cut procesa. Zbog toga je rastu?a brzina celog procesa i eliminisanje problema ?esto povezano sa slojevitoš?u i transparentnoš?u. Plus, sa 64-bitnim mogu?nostima obrade, Rolandprintstudio može da dovede na najviši nivo dostupni operativni sistem i ponudi munjevite brzine RIP.
Masimilijano Kalvarezi, direktor prodaje za Srednju Evropu, kaže:’’ Kao lideru na tržištu digitalnih printera velikog formata, sve više se javljala potreba za RIP softverom koji ?e omogu?iti da se Rolandov printer konroliše preko Maca. Ovaj zahtev su uputile grafi?ke ku?e i ljudi iz grafi?kog biznisa koji su verni korisnici i zastupnici Mac OS X. Želeli smo da budemo sigurni da smo svim potrebama biznisa izašli u susret sa ovim softverom, koji dovodi na najviši nivo kapacitete printera i dopunjuje naš veoma popularan RIP, napravljen za PC, VersaWorks. Nude?i mo?no rešenje po pristupa?noj ceni, Roland print studio definitivno odgovara ovim zahtevima, i donosi još mnogo toga.’’
Sa izuzetno intuitivnim pristupom, Roland print studio se može pohvaliti nekim od alatima koji pomažu u procesu rada i koji su me?u najnaprednijim na tržištu. Mogu?nost softvera da obavlja više funkcija simultano, zna?i da korisnik može da koristi RIP, štampa i katuje na dva ure?aja u isto vreme. Brojni folderi nude maksimalno automatizovanu funkcionalnost RIP, folder za slike ?uva i sortira slike, i omogu?ava im brzi pristup, a unapre?ena sposobnost grupisanja podataka štedi medije, i, na kraju, smanjuje troškove štampe. Funkcija procene troškova automatski izra?unava cenu štampe, dok sofisticirana funkcija kontrole i ure?enja štampe omogu?uje ve?em broju korisnika da štampaju po redu kojim su i unosili podatke, kao i brze reprinte, zahvaljuju?i lakom pristupu istoriji poslova.
Roland print studio tako?e karakterišu mnoge osobine koje pomažu da se smanji oslanjanje na skupi softver dizajna. Specijalne boje kao što su bela, sjajna i metalik, mogu se kreirati iz CMYK podataka, a Roland print studio Vam omogu?uje da podesite sliku na najbolju mogu?u rezoluciju. U novi RIP softver su uba?ene i sve standardne industrijske karte boja, uklju?uju?i sve RAL, HKS i pantone uzorke boja. U istu cenu ulazi i ugra?eni profajling modul koji omogu?uje korisnicima da kreiraju uobi?ajeni ICC profil, što daje ta?ne reprodukcije nijansi, uz optimalnu potrošnju tinte.
Druge karakteristike se odnose na unapre?enu funkcionalnost uklapanja svih stavki koje bismo želeli da odštampamo, radi maksimalne iskoriš?enosti medija, uklju?uju?i i šablonsko uklapanje, koje pojednostavljuje štampanje i instalaciju grafika velikog formata. Opcija Uputstva za aplikaciju daje monterima jasne instrukcije kako se instaliraju grafike koje zahtevaju obimnije uklapanje delova, ili auto-grafike. Na kraju, postoji mogu?nost štampanja lokacija grometa, da bi post-print završnica, tj. postavljanje grafike bilo besprekorno.
’’ Kao što vidite, Roland print studio je zaista obuhvatio mnoštvo impresivnih karakteristika po izuzetno atraktivnoj ceni. Oduševljeni smo što korisnici MAC-a sada mogu maksimalno da iskoriste sav kreativni potencijal Rolandovih printera velikog formata, print i cut sistema i samih katera’’, zaklju?io je Masimilijano Kalvarezi.
Roland print studio se isporu?uje kao USB, dostupan je na 11 jezika i može se poru?iti preko ovlaš?enog Rolandovog dilera.

Kompatibilnost

Print & Cut:

VersaCAMM SP-300i (print & cut)
VersaCAMM SP-540i (print & cut)
VersaCAMM VS-300i (print & cut)
VersaCAMM VS-540i (print & cut)
VersaCAMM VS-640i (print & cut)
Soljet Pro 4 XR-640 (print & cut)
VersaCAMM VS-300
VersaCAMM VS-420
VersaCAMM VS-540
VersaCAMM VS-640

Print:

Soljet PRO 4 XF-640
VersaEXPRESS RF-640
Texart RT-640 Print:
VersaART RE-640

UV:

VersaUV LEF-12
VersaUV LEF-20
VersaUV LEJ-640

Cutters:

GS-24
GX-24
GX-640

PRODUCT SPECIFICATIONS & REQUIREMENTS
Box contents Rolandprintstudio tin, installer USB, software activation dongle, booklet, licence number
Operating system Mac OS X 10.8 operating system or above
Memory (RAM) Minimum 1GB per core, recommended 2 GB per core
Hard disk space required 250GB recommended
Monitor Resolution at least 1280 × 1024
Print engine Adobe APPE v.3.3 native pdf print engine
Design functions Nesting, tiling, editing, unlimited presets, N-color support
Upgrades Included in price for v1.0 – v1.9
Languages EN-FR-DE-ES-PT-IT-NL-PL-TU-RU-CN-JP
Distribution EU region plus Norway